Přeskočit na obsah

Úvod

Kooperační síť Kvetoucí louky je neformální sdružení obcí, nevládních organizací, vlastníků pozemků a odborníků, které sdílí zkušenosti pro zavádění a propagaci zakládání kvetoucích luk.

Obce a další subjekty, které se této sítě účastní, budou na vybraných plochách ve svých katastrech zakládat přírodě blízkou kvetoucí louku. Se založením a péčí o tyto plochy  jim pomáhají zkušení odborníci zapojení do sítě.