Přeskočit na obsah

Školení – přírodní plochy

Teoretické školení pod názvem Přírodní plochy ve městech v obcích, mateřských školách či základních školách – jak založit, pečovat a využívat, dne 5. dubna 2022, nabídlo řaduužitečných informací k tématu zakládání kvetoucích ploch na malých či větších plochách různými postupy i technologiemi, stejně jako k různým druhům rostlin a živočichů, které se na přírodě blízkých plochách vyskytují. Příspěvky byly cílené jak na získání teoretických znalostí, tak na prezentaci příkladů z praxe, ke kterým patří i přírodní zahrady v mateřských a základních školách. Takové plochy, na kterých dáme prostor přírodnímu vývoji díky tomu odpovídající péči, můžeme využít i k ekologické výchově budoucí generace. Doufáme, že se z prezentací, které zde zveřejňujeme poučíte a zároveň i inspirujete.

Jsme rádi, že téma kvetoucích luk či ploch je zajímavé také pro Liberecký kraj, jehož radní pro životní prostředí a zemědělství nad touto akcí převzal záštitu.

Organizátor: Společnost pro kulturní krajinu z.s. ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou a Boleslawiec, za podpory Libereckého kraje. / Zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Pejzażu Kulturalnego we współpracy z miastem Hrádek nad Nisou i Gmina Miejska Bolesławiec, przy wsparciu Kraju Libereckiego.