Przejdź do treści

Wstęp

Sieć współpracy Kwitnące Łąki to nieformalne stowarzyszenie gmin, non profit organizacji, właścicieli gruntówi profesjonalistów, którzy dzielą się doświadczeniami w zakładaniu i promowaniu łąk kwietnych.

Gminy i inne podmioty uczestniczące przy Sieci współpracy będą mieć na swoich wybranych obszarach zamiast trawników kwietne łąki. Doświadczeni eksperci, zaangażowani w Sieć Współpracy, pomagają przy ich założeniu i utrzymaniu tych łąk.